Ιούνιος 8, 2018

Ποιοτικός εκσυγχρονισμός

Ψηφιακός μετασχηματισμός των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
Ιούνιος 8, 2018

Ψηφιακό άλμα

Ψηφιακός μετασχηματισμός των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
Ιούνιος 8, 2018

Ψηφιακό βήμα

Η Δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων